Kontakt

MADJAN, s.r.o.
Haanova 15
851 04  Bratislava

Konateľ

Jana Madajová
Tel.: +421/903 425 700
E-mail: jana.madajova@madjan.sk

Mgr. Peter Madaj
Tel.: +421/903 425 010
E-mail: peter.madaj@madjan.sk

 

Technická správa

Samuel Sečkar
Tel.: +421/903 425 133
E-mail: samuel.s ec ka r @m adjan.sk

Mgr. Peter Madaj
Tel.: +421/903 425 010
E-mail: pete r.madaj@ madjan.sk

Martin Madaj
Tel.: +421/910 425 133
E-mail: martin.madaj@madjan.sk

 

Ekonomická správa

Tel.: +421/239 055 719
E-mail: madjan@madjan.sk

 

Kontaktujte nás