Vyhlášky

Vyhláška 316/2008 ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla