OZNAM - Presťahovanie

14.08.2017 19:05

Vážení vlastníci, dovoľujeme si vám oznámiť že dňom 14.08.2017 sme kanceláriu z Rovniankovej 14 presťahovali na novú adresu 

Haanova 15, 851 04  Bratislava.

 

Radi Vás privítame v nezmenených uradných hodinách. 

 

...Váš team MADJAN