Kúpa časti podniku

01.07.2017 20:27

Dňa 30.06.2017 došlo k predaju časti podniku v oblasti správy a údržby bytového a nebytového fondu, označovanou ako "Úsek správy nehnuteľností", spoločnosti DOMUS REAL spol. s r.o..

Na základe tejto skutočnosti spoločnosť MADJAN, s.r.o., ako kupujúci tejto časti podniku, prehlasuje svoj úmysel naďalej prevádzkovať podnik v takom rozsahu, aby sa jeho hodnota nezmenšila a nedošlo k poškodeniu alebo zhoršeniu postavenia zmluvných partnerov a veriteľov.