Archív článkov

OZNAM - Školenie

21.09.2023 14:34
Z dôvodu účasti na školení bude naša prevádzka dňa 25.09.2023 od 12:00 hod. do 27.09.2023 ZATVORENÁ.   V prápade porúch a havarijných stavov kontaktujte: 0905/493 125 - PPS Team s.r.o. havarijná služba.   Váš MADJAN, s.r.o.

Oznam

16.12.2019 11:14
oznam

Kúpa časti podniku

01.07.2017 20:27
Dňa 30.06.2017 došlo k predaju časti podniku v oblasti správy a údržby bytového a nebytového fondu, označovanou ako "Úsek správy nehnuteľností", spoločnosti DOMUS REAL spol. s r.o.. Na základe tejto skutočnosti spoločnosť MADJAN, s.r.o., ako kupujúci tejto časti podniku, prehlasuje...

Own Cloud

16.11.2016 00:00
https://madjan.getmyip.com/owncloud

Ekonomická správa

07.03.2014 22:20
ekonomická správazriadenie účtu pre dom, na ktorý budú pripisované mesačné zálohove platby, v prípade existujúchic účtov, zabezpečiť disponibilitu s finančnými prostriedkami,viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu a spracovať vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou,vykonávať všetky úhrady...

Napíšte nám

07.03.2014 12:57
Potrebujete nahlásiť poruchu alebo poškodenie spoločných rozvodov tepla, vody alebo elektriny, nahlásiť haváriu alebo poškodenie spoločných častí domu? Chcete upozorniť na Vašu dočasnú platobnú neschopnosť alebo si dohodnúť splátkový kalendár? Radi by ste upozornili na nedostatky v...
Záznamy: 1 - 6 zo 6